Polityka Prywatności

DEFINICJE:

1.1. Administrator: JCM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9121938253, Regon: 523109798, adres: Plac Piastów 1B/5, 55-200 Oława.

Internetowy sklep dostępny pod adresem: https://lunafood.pl pod nazwą: LunaFood.

Adres e-mail: kontakt@lunafood.pl, tel. 790 587 700

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Sklep/strona internetowa – serwis internetowy, Sklep prowadzony przez Administratora pod adresem: https://lunafood.pl/

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie: https://lunafood.pl/

Postanowienia Ogólne:

• Korzystanie ze strony https://lunafood.pl/ oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy i dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki.
• Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów.
Cele przetwarzania danych:
• Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowanie zamówienia i zakupu Produktów.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
• W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.
• W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem.

Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia:

Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę https://lunafood.pl/ ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies:

• Dane użytkowników strony: https://lunafood.pl/ mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak : dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowe .
• Zdarzenia takie jak czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce.
• Dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania.
• W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania.

Przekazywanie danych poza EOG:

1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) Stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
c) Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Informacje dodatkowe:

1.  Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane (Zamówienie) maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.
Kontakt do administratora danych: JCM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9121938253, Regon: 523109798, adres: Plac Piastów 1B/5, 55-200 Oława, tel. 790 587 700, e-mail: kontakt@lunafood.pl